ขออภัยระบบ Happy Money ได้ทำการปิดระบบแล้ว เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2560 เวลา 16:30 น.

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมทำแบบประเมิน

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข